Workshops

Workshops verbindende communicatie en voorwaarden algemene afspraken

 

Eva Guerra is een gecertificeerd Professional coach en NLP coach en heeft de bevoegdheid om binnen dit kader ook de verkregen tools verder te verspreiden aan elk die dit wenst.

In deze een-of meerdaagse Geweldloze communicatie trainingen voor volwassenen, kinderen en jongeren, leer je om in verbinding te blijven met elkaar, elkaar te horen en van elkaar te leren.

 

We oefenen vooral om te leren luisteren naar elkaar en te leren communiceren op een eerlijke en geweldloze manier aan de hand van bepaalde beschikbare materialen.

Marshall Rosenberg heeft deze manier van communiceren in de jaren 60ยด geintroduceerd en heeft zijn effect bewezen op diverse domeinen van de samenleving.

 

De bedoeling van deze workshops is om elk persoon, kind of jongere de kans te geven om gewaardeerd en gezien te worden.

Mijn droom is om elk mens hoe jong of oud hij of zij mag zijn, en waarmee ik een ontmoeting mee mag hebben, kennis te laten maken met de wereld van verbinding, waar geen oordeel is maar de ander ontmoeten in zijn of haar menselijkheid.

 

Aan bod komen o.a.

  • De vier stappen van NVC.
  • Gezamenlijk ontdekken hoe je wilt communiceren met elkaar op een geweldloze manier.
  • Oordelen omzetten naar verbindende taal.
  • Leren omgaan met gevoelens en behoeften
  • Leren hoe je met de wereld om je heen kunt omgaan
  • Leren van jezelf te houden en bewust worden van je kwaliteiten en talenten
  • Er wordt gewerkt aan een blijvend positief zelfbeeld

 

Wanneer: In overleg met uw organisatie kan een gepast data(s) voorgesteld worden.

Regelmatig organiseert Coachingmariposa Workshops voor verschillende leeftijden en diverse thema's.

Via de website, FB of nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de komende Workshops.

 

Waar: Op locatie of in overleg, een locatie dat Coachingmariposa voorstelt.

Inlichtingen: 0487/55.47.44 of email: info@coachingmariposa.com

 

Prijs: In overleg wordt een prijs afgesproken dat kostendekkend is (vervoer, materialen, versnapperingen, organisatie-en administratieve kosten.)

 

1.1 Betalings- en annuleringsvoorwaarden:

 

Betaling: na ontvangst van je aanmelding ontvang je een mail met bevestiging van je aanmelding. Daarnaast ontvang je een e-mail met de factuur. Na betaling van het inschrijfgeld ben je definitief aangemeld.

Annulering: je kunt tot zeven dagen voor de workshop kosteloos annuleren. Daarna ontvang je 50 % retour. Wanneer je je 48 uur voor de workshop of training afmeldt, ontvang je geen geld retour.

Bij ziekte of andere ernstige calamiteiten kan afgeweken worden van deze regel.

 

Andere voorwaarden m.b.t alle coachingsessies en workshops die u volgt, of nog wilt volgen of gevolgd heeft bij coachingmariposa.

Er kan op geen enkel moment rechten aan ontleend worden van welk aard ook aan de publicaties, beeldmateriaal of afspraken die Coachingmariposa ter beschikking stelt. Coachingmariposa kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden voor enig gevolg vanwege eigen interpretaties dat men zou geven aan de geleverde coaching/diensten. Coachingmariposa behoudt zich op elk moment het recht om een overeenkomst eenzijdig te verbreken vanwege ongeoorloofde uitingen of handelingen dat de klant(en) zou(den) uiten en een optimale samenwerking in het gedrang zou kunnen brengen. Uiteraard is elke workshop vrijblijvend te volgen en steeds in overleg, wanneer de coachee in kwestie geen workshops wenst te volgen is een berichtgeving via email of whatsapp. Workshops die reeds ingeboekt zijn vallen onder vw 1.1.

Men dient zorgvuldig om te gaan met de verkregen en vaak gepatenteerde tools, deze mogen niet verdeeld worden aan derden, tenzij er op voorhand toelating is gevraagd en verkregen.

Beeld- of videomateriaal van coachees die gebruikt worden voor marketing doeleinden op de website of social media dient vooraf en schriftelijk meegedeeld worden aan Coachingmariposa als men dit absoluut niet wenst. Bij elke nieuwe aanmelding wordt automatisch de nieuwsbrief verzonden, wenst men deze niet te ontvangen kan men dit ook meelden via whatsapp, mail of telefoon of op link klikken onderaan de nieuwsbrief.

 

De Workshops of coachingsessies die u of uw kind of organisatie bij Coachingmariposa volgt heeft geen enkele therapeutische meerwaarde en is ook niet de insteek. Coachingmariposa is geen psychologe of heeft ook niet de bevoegdheid om therapeutische of medische dienstverlening aan te bieden.

De workshop die coachingmariposa aanbiedt is puur informatief en heeft als doelstelling om de nodige handvatten aan te reiken en om doelen te bereiken of op te stellen en zodat de coachee de geschikte communicatie hieromtrent kan hanteren.

Coachingmariposa behoudt zich eveneens het recht om coachees en klanten door te verwijzen naar een huisarts, psycholoog of psychiater indien men dit noodzakelijk acht, waarmee de coachee uiteraard steeds vrijblijvend deze advies ter harte neemt of niet. Ook de verkregen tools en opdrachten is de coachee geheel en zelf verantwoordelijk om hiermee te werken of niet. Men kan t.a.v Coachingmariposa geen aansprakelijkheid claimen indien de gewenste resultaten niet zijn beoogd.

 

Bij boeking van een of meerdere workshops zowel voor volwassenen alsook voor kinderen worden deze voorwaarden ook toegepast, d.w.z dat u indien u een workshop heeft geboekt u ook akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden. U krijgt bij het eerste intakegesprek een naamkaart van Coachingmariposa waarop deze website op staat en waarbij u deze voorwaarden kunt lezen.