Verbindende Communicatie

Partnerschap en samenwerking

 

Ieders behoefte telt

 

Volgens Marshall Rosenberg zijn de twee basisproblemen op elke relationele systeem: conflicten oplossen en ordehandhaving. Voor het creëren van een levenverrijkende omgeving is het een voorwaarde om conflicten op te lossen op een voor beide partijen bevredigende manier. Middels dialoog tussen ouders en kinderen en leraren en de schoolleiding enerzijds en de kinderen/leerlingen anderzijds wordt gezamenlijk en op basis van wederzijds respect voor ieders behoeften besloten welke regels en voorschriften nodig zijn voor het handhaven van de orde. Niemand hoeft zich te onderwerpen, iets in te leveren of een compromis te sluiten.

 

 

Wat docenten, opvoeders of ouders voorleven is wat kinderen/studenten leren

 

“Als je je als leraar, opvoeder of ouder je inleeft in de gevoelens en behoeftes van je kinderen/leerlingen dan leren zij ten eerste dat hun behoeftes er toe doen en ten tweede hoe zij zich kunnen verplaatsen in de behoeftes van hun ouders/broers/zussen/medeleerlingen en leraar. Deze waardevolle les verhoogt de emotionele veiligheid en het vertrouwen in het gezin of in de klas en leidt tot meer

samenwerking en leren. Als je de volgende keer een kind/leerling tot de orde wil roepen, probeer dan eens na te gaan wat zijn gevoelens en behoeftes kunnen zijn”, aldus een van de lerarentips van de grondlegger Marshall Rosenberg.

 

Sleutelvaardigheden en competenties

 

  • Verbindend communiceren: vergroten inlevingsvermogen (empathie) en eerlijk uiten vanuit respect voor ander.

 

  • Partnerschap ouder/opvoeder/leraar – leerling: ieders behoefte doet er toe en samen kijken hoe synergie gehaald kan worden.

 

  • Samenwerking: met ouders, onderling als collega’s, met de lokalegemeenschap.

 

  • Zelfzorg, zelfreflectie en ontwikkeling.

 

  • Opvoeders/Onderwijzers en kinderen/leerlingen werken samen als partners.

 

  • Ze spreken een procestaal zoals Geweldloze Communicatie.

 

Leerlingen worden gemotiveerd door hun leergierigheid en niet door angst voor straf of hoop op beloning.

Een leergemeenschap en samenwerkingsverband gericht op elkaar steunen en helpen leren.

 

 

Schoolproject: Cultuur van Vrede

 

Kirsten Kirstensen (CNVC) uit Denemarken heeft een NVC project in het onderwijs gerealiseerd met betrekking tot conflicthantering genaamd: Cultuur van Vrede in de klas. Onderstaande films zijn gemaakt op een Deense school.

Bijgaand ondersteunend materiaal voor leerkrachten heeft Levenverrijkend Onderwijs vertaald naar het

Nederlands om hiermee bij te dragen aan meer toegankelijkheid voor het Nederlandse onderwijsveld.

 

De film is gebaseerd op het idee dat conflicten onvermijdelijk zijn - en dat ze ook het fundament kunnen zijn voor het ontwikkelen van sociale en persoonlijke vaardigheden - als we in staat zijn om dichter bij de behoeften achter het conflict te komen en hierop te focussen. De films presenteren vaardigheden om conflicten te begrijpen en er mee om te gaan  door het omschrijven van feiten, gevoelens en behoeften en door te vragen om specifieke acties. NVC (Nonviolent Communication) is een universele toolbox die je in kan zetten om conflicten op te lossen en vertrouwen te herstellen. In scholen kan NVC een vreedzame leeromgeving creeren.

 

Je ziet hoe leerkrachten werken met conflicten in de praktijk en hoe ze bijdragen aan het ontstaan van community en een cultuur van vrede. Met NVC dragen de leerkrachten bij aan sterkere kinderen die beter toegerust zijn om om te gaan met

een complexe veranderlijke wereld. 

Op de onderstaande linken kunt u zien hoe een klas in Denemarken conflicten oplost met NVC.

 

https://youtu.be/GTeQbzys3tw

 

https://youtu.be/6FGtVaSti4M

 

https://youtu.be/d61KcCM7Ufw