Transformeren

 

 

Het is goed om te reflecteren op wat krachtgevende overtuigingen zijn in relatie tot de (groeps)doelstelling èn ook op wat de beperkende overtuigingen zijn, die leven bij een individu of in een groep. Een overtuiging is beperkend op het moment dat ze een individu of een groep van een doel afhouden. Ze komen vaak al spontaan naar boven.

Daarom is het goed er alert op te zijn. Voor je het weet, ben je er in meegegaan. Uitgaande van het feit dat de overtuiging een bepaald doel dient of heeft gediend, is het vooral handig eerst dit voordeel boven tafel te krijgen. Daarna kan worden gekeken naar het nadeel en welke criteria door dit nadeel niet worden gehaald. Het doel van deze oefening is de beperkende overtuiging zodanig transformeren dat de weg naar het doel vrij is.

 

Daarvoor worden de volgende elementen in kaart gebracht:

  • Hoe luidt de overtuiging, wat geloof je?
  • Wat is de zin, de positieve intentie van deze beperkende overtuiging? Met andere woorden: wat heeft het geloven in deze overtuiging opgeleverd?
  • Waar houdt deze overtuiging je vanaf? Met andere woorden: welk doel/welke waarde haal je niet als gevolg van deze overtuiging?
  • Welke feiten hebben tot deze (beperkende) overtuiging geleid?
  • Welke andere betekenis kun je aan deze zelfde feiten geven zodanig dat zowel de oorspronkelijke waarde als de waarde van het doel kunnen worden gerealiseerd? Het format van Het transformeren van beperkende overtuigingen. Het transformeren van een beperkende overtuiging.

 

Stap 1. Maak een levenslijn

Stap 2. Definieer in welke (soort) situatie voor je gevoel zwak functioneerde

Stap 3. Associeer in de situatie op de levenslijn 1. Wat voel, doe, denk je hier en nu in deze situatie 2. Wat geloof je hier? Wat is waar in jou? 3. Wat is belangrijk voor jou?

Stap 4. Check de beperkende overtuiging op de kenmerken. 1. Groot probleem potentieel 2. Hoog abstractie-niveau 3. Sterke/intense non-verbale reactie Beleef de beperkende overtuiging. Met behulp van de woorden laat je de overtuiging tot je doordringen: Klopt de beleving met de woorden of kloppen de woorden met de beleving.

Stap 5. Achterhaal het feit Wanneer ben je dit voor het eerst gaan geloven? Op basis waarvan?

Stap 6. Achterhaal de onderliggende waarde en positieve effecten. Wat leverde je deze overtuiging op? Wat bereikte je of vermeed je door dit te geloven? Dit is de positieve intentie van de overtuiging. Door deze te onderkennen en de positieve effecten te waarderen, kan iemand vaak met meer mildheid naar de overtuiging kijken. (Door vragen totdat de waarde positief taalkundig geformuleerd is.) Positieve effecten: welke vaardigheden heb je je eigen gemaakt dankzij deze overtuiging.

Stap 7. Stel vast welke waarde niet gehaald wordt door deze beperkende overtuiging. Wat is het nadeel van deze overtuiging. En dit is belangrijk want……?

Stap 8. Laat je door de beide waarden (stap 6 en 7) inspireren om tot een nieuwe krachtgevende overtuiging te komen, die zowel de waarde uit stap 6 en stap 7 mogelijk maakt.

Stap 9. Beleef de feitelijke/oorspronkelijke situatie opnieuw met de nieuwe krachtgevende overtuiging aan boord. § Ecologiecheck § Groei opnieuw op met deze nieuwe overtuiging aan boord.

Stap 10. Future Pace en Ecologiecheck

Stap 11. Zet de oude beperkende overtuiging in je persoonlijke museum. Bovenstaande format maakt gebruik van de levenslijn, zoals in nlp te doen gebruikelijk. In onderstaand voorbeeld zul je de kern van bovenstaande oefening terug herkennen. Dit is een short version, waarbij het beheersen van het bovenstaande format goed van pas komt.

 

Coachingmariposa heeft een innovatief Workshop ontwikkeld voor mensen waar ontwikkeling en groei afgeremd worden door schadelijke overtuigingen of vastgeroeste denkpatronen.

De Workshop “Overtuigingen overboord” kan geboekt worden via Info@coachingmariposa.com

Of bellen naar: 0032 487 55 47 44