Leiderschap

 

Wat voor soort leiderschap hebben advocaten nodig?

 

Recente studies in de juridische sector hebben uitgewezen dat de advocaat van vandaag behoefte heeft aan geschikte tools om zijn leiderschap binnen zijn praktijk of setting te kunnen valideren.

 

Het succes van de advocaat is niet enkel afhankelijk van de praktijk en zijn technische expertise, maar ook zijn vaardigheid als leider om zijn praktijk te kunnen transformeren tot een innoverende omgeving die aansluit bij de noden van onze huidige samenleving waar de klant steeds veeleisender wordt. Een advocaat leider die zijn eigen behoeften erkent kan andere professionals inspireren om herzelfde te doen.

 

De leidinggevende advocaat kan zijn leiderschapsvaardigheden optimaal inzetten om de strategie van zijn praktijk te verduidelijken en uit te lijnen en i.o.m met zijn partners de gewenste resultaten kan behalen.

 

Het basisprincipe van transformationeel leiderschap is simpel. Je kijkt namelijk verder dan de taken die op tafel liggen en verlegt de focus naar de mensen die ze uitvoeren. Je verhoogt de motivatie van de ander en de algehele productiviteit. Hieronder staan drie stappen die je kunnen helpen een transformationeel leider te worden.

 

1.Intrinsieke motivatie

Een belangrijke les is dat je als transformationeel leider juist de interne motivatie van de ander moet prikkelen, in plaats van de externe motivatie. De ander gaat van het ‘moeten’ uitvoeren van de taak naar het ‘willen’ uitvoeren van de taak. Degene die autonomie ervaart krijgt meer plezier in het uitvoeren van de taak, is creatiever, productiever en meer betrokken bij het proces. Om de interne motivatie aan te spreken is het belangrijk dat je als leider hiervoor verder kijkt dan datgene dat jij van de ander wilt en dat je vraagt naar zijn of haar behoeften. Je creëert een betekenisvolle connectie met de ander en construeert een groter draagvlak voor innovatieve ideeën.

 

2.Autonomie

Nadat je hebt vastgesteld wat de ander wil bereiken bedenk je hoe dit binnen het bestaande takenpakket tot stand gebracht kan worden. Misschien wil de ander meer ervaring krijgen in een ander werkveld of expertise en komen jullie samen tot de conclusie dat diegene een keer per week op een andere afdeling kan meelopen. Doordat de ander van jou inspraak krijgt in de doelen die jullie samen stellen verhoog je het niveau van zijn of haar autonomie. Autonomie is een van de belangrijkste factoren voor productiviteit, motivatie en geluk. Een gevoel van autonomie is voor mensen zelfs belangrijker dan een externe beloning, zoals een hogere loon. Daarnaast zorg je met een verhoogd gevoel van autonomie voor meer onderlinge verbinding, vertrouwen en inbreng.

 

3.Vertrouwen

Nadat de doelen zijn gesteld, is het belangrijk om als leider vertrouwen naar de anderen uit te stralen. Wees een rolmodel voor de anderen om je heen en probeer ook vanuit je eigen interne motivatie te werken. Als transformationeel leider wil je dat naast jijzelf, ook de mensen om je heen hun volste potentie kunnen bereiken.

 

4.Bij de term leiderschap denkt men al snel aan mensen die een leidinggevende functie vervullen: teamleiders, managers, directeuren etc. In de kern is echter iedereen een leider, namelijk over zichzelf. De manier waarop jij sturing geeft aan jezelf, noemen we ook wel persoonlijk leiderschap.

Als jij jouw persoonlijk leiderschap wilt ontwikkelen zijn daar in de kern vier dingen voor nodig:

 

1. Bewustzijn

2. Zelfobservatie

3. Motivatie

4. Zelfmanagement

 

Bewustzijn

In eerste instantie is het van belang om jouw bewustzijn te vergroten. Dit houdt in dat je je bewust bent van jezelf, je gevoelens en je gedachten. Belangrijk hierin is het besef dat jij niet jouw gedachten en gevoelens bent. Op het moment dat jij voldoende bewustzijn hebt, durft je ook naar jezelf te kijken en naar jouw omgeving.

Zelfobservatie

Op het moment dat je jouw zelfbewustzijn hebt ontwikkeld ben je ook in staat om jezelf beter te observeren. Het is zeer belangrijk voor persoonlijk leiderschap om goed in staat te zijn om jezelf te observeren. Bij persoonlijk leiderschap leer je om te beginnen met het richten van aandacht op jezelf. Hoe voel ik me, wat denk ik en wat vind ik nu eigenlijk? Dit zijn vragen die je steeds beter kan leren beantwoorden door continue zelfobservatie.

Zelfmotivatie

Wanneer je de vorige twee stappen goed onder de knie hebt, kun je voor jezelf betere doelen gaan stellen. Doordat je deze doelen bewust hebt geformuleerd en ervaart als belangrijk, zal jouw intrinsieke motivatie verhoogd worden. Verandering is echter altijd lastig en tijdrovend, dus het is van groot belang dat je jezelf blijft motiveren om jouw doelen te halen. Schrijf bijvoorbeeld voor jezelf op waarom jij iets belangrijk vindt.

Zelfmanagement

Als je de vorige stappen voldoende beheerst dan komt zelfmanagement in beeld. Zelfmanagement zijn alle handelingen die jij verricht om de nieuw gestelde doelen te behalen. Heb jij bijvoorbeeld voorgenomen meer te gaan hardlopen en zet je daarvoor jouw schoenen ‘s avonds voor de deur zodat je jezelf herinnert dat je wil gaan hardlopen de volgende morgen dan is dat zelfmanagement.

 

“Leiders van de 21e eeuw moeten niet alleen beter zijn als hun collega's van de 20e eeuw, maar ook in staat zijn om de samenleving te inspireren en emotioneel te transformeren.”