Juridische Gezinsbemiddeling

 

In de sector van het familiebedrijf is het heel gewoon om een advocaat of een gespecialiseerde jurist in te schakelen om de complexe uitdagingen aan te gaan waarmee zakelijke gezinnen vandaag te maken hebben. Soms zal in sommige complexe gevallen een professionele coach of bemiddelaar die gespecialiseerd is in familiezaken u helpen met een breed scala aan persoonlijke diensten en met een objectief en professioneel advies.

 

Zorgvuldige planning en een open en duidelijke communicatie zijn twee belangrijke voorwaarden voor een gezond familiebedrijf. Succesvolle bedrijven hebben een duidelijke visie die de gezinswaarden weerspiegelt. Een visie waar alle medewerkers achter de missie en visie van het familiebedrijf staan. Ze brengen de bedrijfsdoelstellingen van het bedrijf in balans met de persoonlijke talenten en de drijvende krachten van de mensen die er werken.

 

Het is een zeer gevoelig onderwerp en vereist een zeer uitzonderlijke behandeling met een zorgvuldig onderzoek en introductie van processen om zowel familie- als commerciële risico's te beheersen. Dit zal uw bedrijf duurzamer maken en voorkomen dat uw bedrijf uit de hand loopt door onvoorziene omstandigheden, zoals een plotseling overlijden of conflict, of wanneer uw bedrijf in transitie is. Anticiperen is een zeer actuele kwestie en negeert ook secundaire problemen en vaak frustraties en onnodige discrepanties.

 

Bereken de risico's en anticipeer. Formuleer duidelijk de visie en familiewaarden. Stel een plan op om het familiebedrijf over te dragen aan de volgende generatie. Denk aan een strategie om controle over de generaties te verzekeren. Stel een familieprofiel op om conflicten binnen het gezin te voorkomen.

 

 

Familiale bestuursstructuren, zoals een familieraad en een familievergadering om open en duidelijke communicatie binnen het gezin mogelijk te maken. Het is belangrijk om te beseffen dat om het proces op een vloeiende manier te kanaliseren, er een multidisciplinaire aanpak moet komen, in nauwe samenwerking met uw accountant, notaris, accountant, bankier en andere adviseurs. Een oplossing dat is aangepast aan de berokken partijen, afhankelijk van wat men wilt en in functie van de behoeften en hoe iedereen zich hierbij voelt.

 

 

De coach of bemiddelaar dat uw bedrijf contracteert, moet de behoeften en wensen van uw bedrijf kennen. Gezamenlijke informatiesessies voor sleutelfiguren in uw organisatie, individuele gesprekken met familieleden of workshops om gezinswaarden te classificeren, ... hebben een adequaat bereik, van concept tot implementatie.

 

 

De specialisatie zoals in dit geval, zakelijke familiebemiddeling in de juridische wereld, stelt de bemiddelaar in staat om een service met hoge toegevoegde waarde aan te bieden. En uiteraard om een betekenisvolle ondersteuning te kunnen aanreiken aan het juridisch bedrijf die de familie begeleidt in de zakelijke transacties. Op deze manier krijgt de klant een exclusief en professionele dienstverlening; Hierin kan zich de advocaat in kwestie differentiëren en kwaliteit garanderen.

 

 

 

Hulp bij uitdagingen rond communicatie in familiekwesties.

Vaak kiezen werknemers voor familiebedrijven omwille van de goede sfeer, omdat ze zich een deel van dezelfde familie voelen. En omdat ze willen samenwerken aan de groei van het bedrijf. Deze duurzame onderlinge relaties zijn in familiebedrijven soms gaandeweg verloren gegaan en vormen een extra hefboom voor het bedrijfssucces. Deze duurzame relaties ontstaan niet vanzelf, maar dienen gevoed te worden door een proces waar continu aan gewerkt wordt. Verbindende communicatie vormt hierbij de sleutel naar goede onderlinge relaties op de werkvloer die de nodige slagkracht zal geven om de visie van het familiebedrijf te realiseren.