Bedrijfscoaching

 

 

Professionele ontwikkeling door coaching of training levert doorgaans merkbaar resultaat op. Mensen worden zich door een intensief coachingtraject of een training bewust van hun patronen en weerstanden en leren hiermee om te gaan, ze worden weerbaarder. Bedrijfsoaching vergroot het zelfinzicht en het persoonlijk en professioneel functioneren. Mensen worden zich bewust van hun belemmerend gedrag en overtuigingen en komen tot nieuwe keuzes, tot een andere aanpak, ander gedrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfscoaching leidt tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en leven.

 

Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en bespreken eventuele problemen, in plaats van moeilijke situaties te vermijden. Een intensief coachingtraject vergroot het oplossingsgerichte en creatieve vermogen. Cliënten leren daadkrachtig om te gaan met uitdagingen en met werkdruk en veranderingen. Coaching leidt tot effectievere communicatie.

 

Vergroten van zelfinzicht en gericht werken aan persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft direct weerslag op het dagelijks functioneren. Voor een bedrijf betekent dit een verhogen van de professionaliteit, heldere communicatie, betere samenwerking, verminderd ziekteverzuim, kortom: meer rendement. Effecten van bedrijfscoaching en (individuele) training: inzicht in eigen handelen en gedrag. Effectieve communicatieverantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen en daadkrachtig omgaan met uitdagingen en veranderingen. Meer zelfvertrouwen en focusefficiënte werkstijl en planning.

Een verhoogde zelfsturing verbetert de samenwerking tussen de diverse schakels binnen de organisatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is uw interesse gewekt en wilt u samen met uw team resultaten bereiken die uw bedrijf en setting tot een hoger niveau zal brengen? En niet enkel op professioneel en bedrijfsmatig niveau maar ook de menselijke factor zal opgewaardeerd worden waardoor het pontetieel van uw medewerkers optimaal kan benut worden en zodanig een meerwaarde kan betekenen voor uw bedrijf.

 

Coachingmariposa biedt diverse mogelijkheden aan wat betreft coachingtrajecten of Workshops, helemaal aangepast in functie van uw behoeften. Vraag vrijblijvend info aan: Info@coachingmariposa.com of 0032/ 487 55 47 44