Sleutels emotionele opvoeding

Een van de grote denkers van de XX eeuw was Jean Jacques Rousseau, hij heeft de wijze woorden uitgesproken “De kindertijd heeft zijn eigen wijze van denken en voelen” niets is zo nefast voor een kind om onze eigen ideeën en opvattingen aan een kind op te dringen. Rousseau besefte hoe belangrijk dat het was om de emotionele opvoeding te differentiëren van de volwassen emotionele intelligentie.

 

Een stabiele emotionele opvoeding past zich aan de noden van het kind aan.

Zijn ontwikkeling, zijn manier van voelen en denken.

Als we zelfzekere, gelukkige volwassenen willen creëren, zullen we meer consequent moeten zijn met hun realiteit.

 

Er zijn vele ouders die erkennen hoe belangrijk dat het is als een kind zich correct en duidelijk zijn emoties kan uitdrukken. Het is essentieel voor de ouders om deze emoties ook te begrijpen, ze te leren interpreteren en accepteren als een deel van hun leven en wereld. Is logisch dat ieder kind de behoefte heeft om de emotionele banden te kunnen voelen met hun die hij liefheeft. Dit gegeven zal een aanzienlijke meerwaarde betekenen in zijn leven en zal bijdragen aan een optimaal welbevinden, meer rust en onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid teweeg brengen.

 

  1. Erkennen wat onze emoties zijn, wat voelen wij, zowel het kind als de opvoeder?

Deze emoties leren verwoorden, leren verbeteren of ze versterken.

  1. Deze emoties leren accepteren, ze negeren of afwijzen zou hetzelfde zijn als voedsel negeren als we honger hebben.

Op dit vlak, wanneer wij als opvoeders de taak hebben om het gedrag te begrijpen dat voortvloeit vanuit de emoties die kinderen ervaren en hun ondersteuning bieden daar waar nodig is.

  1. We leren de kinderen om niet altijd impulsief of roekeloos te reageren.

Het is onmisbaar om verbinding te zoeken met het kind op zijn niveau, letterlijk en figuurlijk, op zijn hoogte zitten of staan en ook op empatisch zijn met hun denk-en gevoelswereld. Respecteer altijd het kind en schep een optimale omgeving waar een veilige en aangename communicatie tot stand kan gebracht worden.

 

Hoe de emotionele opvoeding in de praktijk omzetten?

 

  • Kinderen tekeningen laten maken waar ze hun gevoelens kunnen uitdrukken
  • gevoelens dagboek editeren
  • Imitatie van gevoelens d.m.v drama, toneel.
  • Het voorlezen waarin gevoelens geïdentificeerd worden
  • Muziek, zang en dans en knutselen
  • Spelmomenten waarin kinderen samenwerking ervaren en hun frustraties kunnen kanaliseren
  • Fysieke contact tussen de kinderen versterken d.m.v. dans en spel

 

“Ieder kind komt in de wereld met een gevoel van liefde, maar het hangt van de ouders af, van de vrienden, dat deze liefde bewaard blijft of afsterft”

Eva Guerra