Perfecte Ouderschap

Hebben de kinderen perfecte ouders nodig?

 

Nog nooit is er zoveel informatie te vinden op het net over opvoeding dan vandaag de dag. En waarschijnlijk hebben we ons nog nooit zo onbekwaam gevoeld als vandaag de dag wat betreft de opvoeding van onze kinderen. Schuldgevoelens omdat we het perfecte niveau dat van ons als ouders wordt verwacht niet bereiken. Een excessief verantwoordelijkheidsgevoel, overtuigingen die onbewust ons enkel leiden tot vastgeroeste patronen die ons geen voldoening schenken. Onze kinderen hebben geen perfecte ouders nodig, maar wel ouders die aanwezig zijn op de momenten die ze samen zijn.

 

En als gevolg hiervan, het snel leven, niet goed weten waar naartoe kijken, we meten elkaar af op andere ouders waar we van denken dat ze perfect zijn. Op zoek naar wonderlijke oplossingen die ons snel de nodige handvaten aanreiken dat we nodig hebben om onze kinderen op te voeden. Want we willen dat onze kinderen perfecte ouders zien, met duidelijke richtlijnen wat opvoeding aangaat en als consequentie hiervan schrijven we ons in op diverse hedendaagse thema┬┤s en cursussen.

 

En we vergeten te kijken daar waar onze authentieke gids is. We vergeten te kijken naar binnen in ons zelf. Naar wie en wat we in werkelijkheid zijn. We zoeken niet naar onze eigen waarheid, en enkel vanuit het diepste van ons innerlijk wezen, vanuit het hart, dat is de enkele en juiste manier om in verbinding te komen met onze kinderen. Want als we bewust worden van onze eigen waarheden, (d.w.z. wie we werkelijk zijn, datgene wat ons laat vibreren, voelen, leven vanuit authenticiteit) des te groter zal onze capaciteit omgevormd kunnen worden om onze kinderen te vergezellen in hun levens.

 

''Iedereen vergezelt tot daar waar hij geraakt. En als hij er niet geraakt, openbaart hij zijn grenzen''

En dat is niet slecht of goed, belangrijk is bewust worden van je kunnen en van je onvermogen, en tot onze kinderen kunnen zeggen `tot hier in wat jij mij vraagt``. Of eerlijk zeggen ik weet het niet! op dit punt kan ik je niet vergezellen.

 

Onze kinderen hebben geen perfecte ouders nodig. Maar menselijke personen, met hun licht en hun schaduw, met hun imperfecties en frustraties. Met hun tegenstrijdigheden, dromen en passies.

Wat kinderen willen is ouders die authentiek zijn. Want als we hun enkel perfecte ouders tonen dan beletten we hun om te groeien en zelf te ontdekken wat ze zelf kunnen en willen.

En we weerspiegelen een onrealistisch beeld, want niets of niemand is perfect en het hoeft ook niet zo te zijn.

 

Maar als je in verbinding komt met elkaar en elkaars behoeften en gevoelens leert erkennen en herkennen, dan is er vertrouwen en vrijheid om te groeien in een omgeving waar het kind, kind mag zijn, en waar de ouder, ouder mag zijn.