Opgroeien in liefde

 

De kinderen die geliefd zijn geweest worden volwassenen die kunnen liefhebben.

 

De eerste ervaringen dat kinderen beleven zijn tekenend voor hun emotionele ontwikkeling in voor hun verdere

volwassen leven. In de kinderen hun hersenen bevindt zich een super ontwikkelde netwerk dat hoofd met hart verbindt.

 

Dit deel van het kind is essentieël omdat het zal bepalen hoe het kind later de capaciteit zal hebben om te voelen en lief te hebben. In dit geval zal de emotionele ontwikkeling sterk afhangen hoe we ons hebben ontwikkeld als kind. En het zal er aan bijdragen wat we zien of niet zien in de emotionele wereld waar we ons op dat moment bevinden.

Door de zaadjes van liefde en mededogen dat gezaaid zijn in de kinderjaren stelt onze kinderen in staat om op een natuurlijke wijze op te groeien en te ontwikkelen.

 

Deze manier van opgroeien in vertrouwen en liefde zal onze kinderen helpen om evenwichtige en betrouwbare mensen te worden en zowel voor zichzelf alsook voor de samenleving een aanzienlijke meerwaarde kunnen gaan betekenen.

 

Door kinderen positief te beïnvloeden en hun behoeften te laten verwoorden in wat ze wel willen en niet in wat ze niet willen, wordt de nadruk gelegd op wat realiseerbaar is en niet in wat niet haalbaar is. Faalangst, onzekerheid en negatieve gedachten krijgen op deze manier geen kans om wortel te schieten. En dit is doorslaggevend voor hun kijk op de wereld en zal invloed hebben op hun keuzes.

Bron: Justine Mol