Het kind in jou en mij

“Een ware vriend is hij die onvoorwaardelijk in jou gelooft, ook al geloof je niet meer in jezelf”

 

We zijn ervan bewust dat een van de belangrijkste waarden in ons leven is om emotionele stabiliteit te mogen ervaren, wanneer we in staat zijn om in ons zelf te geloven. Nochtans, geen enkel bloem zal ten volle kunnen bloeien als het zaadje niet eerst in de aarde sterft.

Als in onze kindertijd ons wordt toegefluisterd dat we vervelend, dom of onhandig zijn, dan kunnen we ervan uitgaan dat we geen harmonische doorstart zullen hebben naar ons volwassen leven. Wat ons is toegefluisterd worden later onze beperkingen.

We vergeten als maatschappij en als opvoeders, dat kinderen niet naar waarde mogen geschat worden volgens hun rapporten of kundigheid maar voor wie ze zijn als mens, ook al zijn ze nog zo jong.

Helaas zijn er veel mensen die “geprogrammeerd” geleefd hebben door de emotionele afhankelijkheid dat door hun opvoeders/ouders, partner, en zelfs collega’s voorgespiegeld is. Door in de schaduw te leven van andere mensen vergeten we vaak wie we echt zijn, wat we willen en wat we nodig hebben.

Het kind in ons is ooit wel geweest maar door de tijd heen zijn we die helemaal vergeten en hebben we die heel diep begraven. Maar het kind in ons is er nog, belangrijk is om dit te erkennen en terug op zoek gaan naar de persoon die je bent en wilt zijn, en jezelf te accepteren met alles wat je bent en hebt, talenten maar ook beperkingen.

Enkel tegen jezelf zeggen hoeveel dat je waard bent en dat je van jezelf houdt is niet altijd voldoende. Men moet bewust worden van het proces die door de jaren heen, heeft plaatsgevonden en soms moet men terug gaan naar de bron van je hart. Door een workshop zelfempathie te volgen kan al veel duidelijk worden en gaat je vaak ook de complexen, de pijnpunten in je leven kunnen benoemen en confronteren. Vervolgens zal je actie ondernemen, zodat je dichter bij jezelf kunt gaan staan en de verborgen schatten die in jouw eigen leven aanwezig zijn, tot de volle bloei kunnen komen. Daar is wanneer de innerlijke kracht zich gaat openbaren en het avontuur van je leven gaat beginnen.