In vertrouwen opgroeien

Er zijn vele ouders die het belang erkennen dat een kind zijn/haar emoties leert interpreteren. Uiteraard moeten ze eerst deze emoties leren begrijpen, interpreteren en accepteren als een onderdeel van hun leven en hun wereld.

 

Logischerwijze dat elk kind een bepaalde emotionele intelligentie nodig heeft om de banden te kunnen voelen met hun waar ze door geliefd worden. Dit gegeven zal een aanzienlijke meerwaarde kunnen betekenen voor hun jonge levens, meer geluk en een betere zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Om kinderen te kunnen leren en opvoeden, moet men bereid zijn om ook hun emoties te erkennen, verwerken en zelf de emotionele intelligentie ontwikkelen om hun tegemoet te kunnen komen. We moeten als ouders/opvoeders ons empatisch vermogen willen activeren. Je moet weten hoe het kind zich voelt en welke mechanismen ieder kind in functie van hun leeftijd over beschikt. Hoe kunnen we hun begeleiden, op bepaalde momenten wanneer kinderen overweldigd worden met gevoelens en emoties die ze niet altijd kunnen plaatsen en die ze ook vaak niet kunnen controleren.

 

Het is belangrijk om met het kind verbinding te verkrijgen, weten hoe je moet handelen, we moeten in staat zijn om ons in hun (denk)wereld te verplaatsen.We moeten de eigenschappen zoals begrip en geduld uitermate ontwikkelen, zodat het kind vertrouwen kan hebben in zijn/haar omgeving.

 

Bedenk dat wat voor jou misschien niet zoveel belang opwekt, voor een kind kan het een onoverkomelijk probleem vormen in zijn/haar leefwereld. Respecteer altijd het kind, en schep een empatisch klimaat waar hij of zij in vertrouwen kan opgroeien.

 

Als we onze kinderen leren leven vanuit hun hart en de nadruk leggen op hun emoties en gevoelens en niet zozeer op hun kwaliteiten, dan creƫren we mensen die verantwoordelijk, bewust en gelukkig in het leven staan, niet enkel als kind maar ook later in hun volwassen leven.

Bron: Justine Mol