Bullying

Kinderen dat gepest of geïntimideerd worden op school of op andere plaatsen, ook bekend als bullying, heeft een aanzienlijke impact teweeg gebracht in vele scholen en andere onderwijsinstellingen. In Belgie wordt 1 kind op 5 gepest en dat is veel te veel, (bron:www.kieskleurtegenpesten.be)

Het zijn broedplaatsen geworden waar haat, discriminatie en uitsluiting op kleine of grote schaal plaatsvinden en waar vaak het heel subtiel en ongemerkt wordt bedreven, en vaak verborgen blijft voor het oog van het toeziende personeel. Vaak worden kinderen en jongeren gepest op hun uiterlijk (acne, dik, dun, bril) Dit soort pesters zijn meestal jongeren die in de thuis situatie zelf verstoten worden of andere familiale en psychologische, vaak traumatische ervaringen hebben beleefd. Helaas gaan deze jongeren in hun onderbewustzijn dit soort pestgedrag zelf ontwikkelen omdat ze niets anders hebben gezien of gehoord in hun thuis situatie of in de instelling waar ze verblijven.

 

1.Fysieke Bullying

Dit is de meest zichtbare vorm van pesten, aangezien de pester zijn kracht gebruikt om de ander te imponeren. Met stampen, slagen op het gezicht en andere vormen van fysieke agressie, het doel van de pester is om de persoon in kwestie te vernederen tot in het diepste van zijn ziel.

Meestal wordt deze vorm van pesten gebruikt in het bijzijn van andere klasgenoten of vrienden, zodat de pester zich belangrijk mag voelen en in aanzien wint binnen de groep. De pester voelt zich erg machtig, hij is de leider, hij is sterker.

 

2. Verbale bullying

Dit soort pesten is meer terugkerend gedrag, en vele zouden dit bestempelen als “iets onder kinderen”. Het ergste is niet dat het enkel onder kinderzaken valt, vermits de persoon waar de beledigingen en vernederingen naar gericht zijn, enorm onder deze situatie lijdt en emotioneel veel schade berokkend wordt en doet het zelfbeeld geen goed.

 

3.Sociale Bullying

Een van de minst gekende Bullying methodieken en misschien het meest gebruikt is als er bijvoorbeeld een voetbalspel gespeeld gaat worden maar niemand kiest ons of ze verzinnen steeds verontschuldigingen dat alle plaatsen bezet zijn door andere klasgenoten. Men kan er niet de vinger op leggen maar het is zeer pijnlijk wanneer de persoon in kwestie buiten gesloten wordt.

 

 

4.Cyberbullying

Dit soort bullying is naar aanleiding van de sociale media ontstaan en de laatste jaren helaas in grote mate toegenomen. Tussen jonge mensen is dit soort communicatie erg belangrijk geworden en is niet meer weg te denken in hun dagelijkse levensverrichtingen. Een van de meest gebruikte methodes om iemand via sociale media te pesten is bijvoorbeeld,

een foto plaatsen en iedereen plaatst een commentaar bij de foto, zoals “vet varken, het wordt tijd dat je vermagert”

De getroffen persoon in kwestie voelt zich vernederd, machteloos en beschaamd omdat tegen dit soort pesten weinig aan te doen valt, tenzij je jezelf helemaal uit de sociale media afkoppelt en dan nog… en het blijft erg lang nazinderen vanwege de omvang, in feite kan de hele wereld het zien.

 

5.Vleselijke Bullying

Waarschijnlijk zul je weinig of niets hebben vernomen over dit soort pesten, dat komt omdat het samen gaat met obsceen gedrag. En veel volwassenen weigeren te geloven dat kinderen dit soort gedrag vertonen.In deze categorie van bullying spreken we over seksistische opmerkingen, men refereert dan vaak naar lichaamsdelen van de persoon in kwestie. Maar vaak durft men zo ver te gaan, dat de pester de intieme delen van zijn of haar slachtoffer durft te betasten, waardoor het slachtoffer zich zeer vernederd hierdoor kan voelen.Stel u voor dat er kinderen zijn die hun klasgenoot(e) voortdurend dwingen om bepaalde delen te betasten of naar pornofilms te kijken en in het extreme tot sexuele handelingen durven over te gaan. Dit soort bullying kunnen we stellen dat het meest traumatiserend kan zijn voor het slachtoffer aangezien hier gaat om de diepste intimiteit van een persoon. Het zou niet verwonderlijk zijn dat deze mensen dat op deze manier sexueel misbruikt zijn geweest, in hun latere leeftijd veel moeilijkheden ondervinden om zich te hechten of een vaste relatie te behouden.

 

Coachingmariposa heeft een concept ontwikkeld voor scholen, onderwijsinstellingen en verenigingen met het doel om ondersteuning te bieden aan leerkrachten, opvoeders en ouders d.m.v. doeltreffende tools aan te reiken volgens het concept van NVC ontwikkeld door Marshall Rosenberg.

 

Door zowel de pester als het slachtoffer met elkaar in verbinding te brengen door de 4 stappen van NVC toe te passen leren ze elkaar respecteren, te accepteren en leren ze ook naar elkaar te luisteren. Het is belangrijk dat er een open en veilige sfeer wordt gecreëerd en het kind of jongere de kans krijgt zijn/haar gevoelens en behoeften te verwoorden. Bewustwording van het gedrag t.a.v. zichzelf en de ander en de schade dat pestgedrag kan veroorzaken niet enkel voor het slachtoffer maar evenzeer voor de pester en de groep.

 

In deze workshops dat meestal rond een klas of groep wordt gewerkt, gaat men de verbinding zoeken om dichter bij elkaar te kunnen naderen en te werken aan een harmonisch en evenwichtige omgeving waar onnodig lijden helemaal verbannen wordt. Want ik geloof in een mooie wereld waar ieder persoon de ander respecteert en accepteert zoals zij of hij is, ondanks uiterlijk, afkomst, ras of geloof.

 

Voor meer inlichtingen omrent Workshops voor scholen of andere instellingen, gelieve Eva Guerra NVC trainer te raadplegen. In functie van uw specifieke vraag zal Eva een Workshop uitwerken dat geschikt is voor uw specifieke doelgroep.

 

"Als we ons verbinden op hartsniveau, zal wat het ook is uitgewerkt worden." - Marshall B. Rosenberg