Muziek

De muziek is de enige vorm van kunst die binnen komt via onze oren en direct naar het hart gaat.

 

Sinds de geboorte en ontwikkeling van een kind is wetenschappelijk bewezen, dat muziek de emotionele intelligentie activeert en ook de houding van het kind bepaalt. Diverse studies dat het effect van muziek hebben bewezen, geven aan dat muziek een kalmerende effect heeft, in staat is om het cardiale ritme van een baby te stabiliseren, zelfs wanneer het zich nog in de moederschoot bevindt.

 

Wanneer premature pasgeborenen blootgesteld worden aan klassieke muziek, nemen ze toe in gewicht en hun fysieke toestand aanzienlijk verbeterd wordt. Dit gegeven maakt dat er een meerwaarde gecreëerd wordt zodat vroeggeborenen meer kans maken om te overleven.

 

Muziek verbindt het hart met de ziel waardoor ze het leven als het ware omarmen.

 

Later wanneer kinderen een keuze maken om muzieklessen te volgen in de vorm van een instrument of zang, merken we dat deze kinderen andere vaardigheden ontwikkelen, zowel op wiskundig vlak, taalvaardigheid, begrijpend lezen, enz..Op emotioneel vlak zijn ze in staat om de signalen van hun hart te ontvangen en naar hun gevoelens en behoeften te luisteren.

 

Hierdoor worden ze minder afhankelijk van wat de omgeving of de omstandigheden over hun denken of zeggen, deze jongeren weten wat ze willen en volgen hun intuïtie. Ze zijn in staat om zelf te beoordelen wat voor hun belangrijk is of niet. Kinderen en jongeren die blootgesteld worden aan muziekonderwijs zijn ook in staat om een empatisch vermogen te ontwikkelen waardoor ze minder in de aanval zullen gaan met de ander, maar de kunst van het dialoog ontwikkelen met het doel om een mooiere wereld te creëren voor zichzelf en hun omgeving….

 

”Waar muziek en hart samen smelten, vloeit de symfonie van het leven verder in liefde en begrip”